Norge på smertetoppen i europa

  Hei.

  Folkehelseinstituttet informerer i en artikkel fra mai 2010 om at cirka 30 prosent av den voksne befolkningen i Norge har langvarige (kroniske) smerter. Det er minst 11 prosent høyere enn i andre europeiske land.

  Det er også interessant at forbruket av smertestillende har økt sterk i perioden 1999 – 2008. Smertestillende legemidler har for mange blitt vanedannende og er ikke uten risiko for kroppen.

  Samtidig vet man ikke grunnen for at muskel-og skjelettplager oppstår.

  Å oppdage årsaken for smerter kan være en lang og krevende prosess. I tillegg har de ulike yrkesgruppene ofte ulike forklaringer for årsak til smerten. I fdm-behandling er vi mest opptatt med å få fjernet smerten og bevegelsesinnskrenkning så raskt som mulig. Etter oppfatningen i fdm finnes ingen forskjell mellom årsak (for mye spenningi tykktarmen; blokkert nakkevirvel; feilstilling i bekken; slitasje) og symptom (for eks. smerte – og bevegelsesinnskrenkning). Smerten er vegviseren og behandles direkte av fdm-terapeuten i stadig kommunikasjon med pasienten under behandlingen.

  I fdm går man ut fra at grunnen for smerter og innskrenkning i bevegelsen er en eller flere fordreininger i bindevevet også kalt fascie. Fordreiningene korrigeres med hendene og i blant små hjelpemidler av fdm-terapeuten. Er fordreiningen korrigert, er smerten bort og bevegligheten er bedre. Dette oppleves av pasienten ofte umiddelbart.

  Selvsagt finnes også alvorlige sykdommer som kreft som kan provosere fram smerter i kroppen. Slike sykdommer kan ikke behandles med fdm. I slike tilfeller blir pasienten sendt videre til legen. For å unngå at for eksempel kreft kunne være grunnen for smerten, har pasient og terapeut en inngående samtale (anamnese) før behandlingen starter. Det er viktig som terapeut å kunne jobbe differentialdiagnostisk. Dette er også grunnen at fdm – terapeutene med EFDMA-sertifikat (European Facial Distortion Model Association) har allerede et medisinsk yrke som grunnlag (lege, fysioterapeut, osteopat eller kiropraktor).

  Var teksten interessant for deg, del gjerne.

  Har du spørsmål, ta gjerne kontakt:
  tel.: 45 190 719
  e-post. info@fdm-behandling.no

  Med beste hilsen
  Arne Müller