fdm-behandling

De siste årene har man funnet ut at det menneskelige bindevevet også kalt fascie, har større betydning enn det man tidligere har trodd. Nyere forskning viser at fasciesystemet er et egenstendig organsystem med flere forskjellige oppgaver. Fascie fungerer som et nettverk i kroppen. Dette fører til at de enkelte strukturene kan kommunisere med hverandre. For eksempel når vi går gjennom skogen på ujevn bakken, vet kroppen av seg selv hva den må gjøre slik at vi ikke mister balansen (propriosepsjon). Man vet også at fascie virker som sansorgan i sammenheng med smerteregistrering (nozisepsjon). Det er sannsynlig at fascie spiller en avgjørende rolle i sammenheng med smerte og bevegelsesinnskrenkning.

Fdm betyr fasciedistorsjonsmodell. Dette er behandlingsformen jeg driver med. Fdm ble grunnlagt av Stephen Typaldos D.O. (1957-2006) i USA i 1991. Han jobbet som lege innenfor ambulansetjensten på sykehuset.

Fascie

Fascie er det hvite du kan se i rått kjøtt. Det finnes flere strukturer i kroppen som f. eks. sener, kapseler, hinner, bånd og bindevev som teller til begrepet "fascie". Disse strukturene særlig bindevev er vev som vi har over alt i kroppen. Det ble tidligere også kalt bindevev.

Forskning viser de siste årene at oppgaven til fascie er mye mer kompleks enn man trodde tidligere. Det fungerer som et sanseorgan, overfører krefter og holder på plass andre strukturer som for eksempel muskler og organer.

Distorsjon

Det latinske ordet betyr omtrent fordreining eller forvrengning. Disse fordreiningene sitter i bindevevet / fascien. Det blir ofte beskrevet som om noe sitter fast, noe er for kort eller at det ikke sitter på riktig sted.

Modell

En modell er en betraktning av en situasjon. Den er en tankemodell eller en betraktning av virkeligheten. En tankemodell hjelper oss å sette komplekse sammenhenger i enklere perspektiv slik at vi kan forstå det lettere. Et eksempel:

Mjøsa kan man betrakte fra forskjellige steder. Man får et annet inntrykk ut fra hvilken vinkel det betraktes, men vannet er likevel det samme. Det betyr medisinsk at en ortoped kan se den menneskelige kroppen med andre øyer enn en lege for indremedisin. Spesialiseringene er forskjellige og med dette også synspunktene.

I FDM går man ut fra at forvrengningene i bindevevet er grunnen for smerter som vi kjenner i kroppen.

FDM kan benyttes på forskjellige medisinske områder og gir flere muligheter til diagnostisering for lege og terapeut. Dette muliggjør en effektiv behandling av pasienter med forskjellige medisinske diagnoser.

FDM-diagnostikken baserer seg på fire prinsipper og fører til en egen FDM-diagnose. Hvordan pasienten viser smerten intuitivt (på kroppen) med hendene, har en spesiell betydning. Gestene tolkes og er en pekepinn på type deformasjon/fordreining i fascien. En omfattende anamnese (samtale) og undersøkelse supplerer FDM-diagnosen.

Behandlingen gjennomføres hovedsakelig manuelt. Jeg som FDM-terapeut benytter meg av spesielle håndgrep og manipulasjonstekkniker. Delvis behandles med mye trykk på bestemte punkt og baner. Andre tekkniker gjennomføres med drag eller press på leddene ved nøvendighet. Iblant benyttes små hjelpemidler som for eksempel sugekopper, spikermatte, osv..

Generelt kan FDM brukes mot alle slags smerter i kroppen spesielt

  • muskel- skjelettplager
  • idrettsskader
  • akutte og langvarige (rygg-)smerter
  • plager i fingrene, hånd, arm, skulder, nakke, rygg, overkropp, bekke, bake, lår, legg, ankel, fot, tå og delvis mage
  • stivhet / bevegelsesinnskrenkninger
  • hodepinne