Er MR undersøkelse så hjelpsom som vi tror?

American Journal of Neuroradiology skrev i en artikkel i 2015 om en metastudie / literaturstudie som undersøkte degenerative forandringer i skiven i ryggraden ved mennesker uten symptomer. Det ble undersøkt 3110 mennesker i ulikt alder. Man fant ut at 37 prosent av deltakere i 20 års alder hadde degenerative forandringer i skivene. I aldersklassen over 80 år var det 96 prosent.

MR-undersøkelse er til dags dato den mest moderne bildediagnostikken vi har. Teknikken utvikles stadig vekk videre for å kunne levere enda mer presisere bilder. Når MR-bildet ble tatt stilles vanligvis diagnosen som baserer på det man kan se på bildet. Det settes i gang behandling som for eksempel fysioterapi og / eller operasjon.

Diagnoser støttes ofte kun på MR.

Etter 14 år yrkeserfaring som fysioterapeut har jeg fått inntrykket at diagnosene i ortopedien støttes nesten 100% på bildediagnostikk. Det finnes flere muligheter å undersøke i tillegg. Likevel legges vanligvis mest vekt på MR-bildet selv om symptomene iblant ikke passer til dette man kan se på bildet. For eksempel når smertene sitter på et annet sted enn det vises på bildet eller når ”utstråling” i armene og beinene er upresise i forhold til dermatomene. (Kommentar: utstråling blir ofte forvekslet med smerter som  kjennes langs en linje eller på et område i lengden i arm eller bein)

Størst tro på MR

Ofte hører jeg fra pasienter med akutte eller langvarige plager: ”Jeg vil avvente MR-undersøkelsen” eller ”På MR-bildet jeg tok for 2 år siden, kunne man se at…”.
Vi går automatisk ut fra at MR-bildet besvarer alt eller i hvert fall det meste når vi har det vondt. Selv om MR-bilder viser kun opptak av et øyeblikk og hverken funksjonen eller smerter er mange trofast i forhold til MR. Interessant blir det når smertene og funksjon blir dårligere men det aktuelle MR-bildet viser det sammen som for tre år siden da smertene var ikke så utpreget. Hvorfor er det slik at vi har så mye tro på det som vises på bilder og er det faktisk slik at MR-bildet er så hjelpsom som vi tror?

Nå er det slik at vi mennesker har mye fokus på visuelle ting. Det vi kan se, har vi mest tro på og det anses som sant. Det betyr at dette som kan sees på MR blir tatt som årsak for plagene. Så skrev fagbladet „fysioterapi i privat praksis“ i sin utgave fra (1/2018) at 80 prosent av pasientene med muskel-skjelettplager i Norge forventer MR-undersøkelse for å finne ut hva årsaken for plagene er. I sammenligne med Tyskland at det 20 prosent mer. Man burde ikke glemme at et MR-opptak koster en god del kroner som betales som regel av samfunnet.

Tross alt: MR er viktig for å utelukke kritiske diagnoser

Det må også nevnes at MR, CT og røntgen er selvfølgelig avgjørende i mange medisinske områder som f. eks. i diagnostikk av kreft, slag, brudd, osv.. Likevel kan tviles på om MR-undersøkelsen er så effektiv som vi tror i sammenheng med muskel-skjelettplager. Hvis man kan se forandringer på bilde i.f.t. normen gir det tross alt stort rom for tolkning selv om man har det svart på hvit på bildet. I praksisen opplever jeg dette ofte som misforståelse fordi dette man kan se på bildet „må yo være riktig“.

Presis beskrivning av egen smerteopplevelse er viktig

Den egne og individuelle smertepersepsjonen er en god mulighet for å supplere diagnosen. Smerte kjennes ulikt å ta i bruk pasientens egen opplevelse er den primære informasjonen som jobbes med i fasciedistorsjonmodellen (fdm). Det er en viktig forskjell om smertene sitter i leddene, i musklene eller om den ikke kan tilordnes til et sted. Det er også viktig om smertene stikker, svir, verker eller om det er ømt. Forløper smerten langs en linje, er det et punkt eller et område? Disse og andre informasjoner brukes direkt i (fdm) for å gjennomføre konkrete behandlingstiltak.

Kilder:

Fysioterapi i praksis: utgave 1/2018: Misoppfatningen skaper nye utfordringer: http://fysioterapi.org/aktuelt-fagbladet/fysioterapi-i-privat-praksis

American Journal of Neuroradiology: Systematic Literature Review of Imaging Features of Spinal Degeneration in Asymptomatic Populations: http://www.ajnr.org/content/ajnr/36/4/811.full.pdf

MRI Spine